ႏြယ္သာဂီအိမ္ရာတြင္ရိွေသာ အခန္းမ်ား ေရာင္းရန္ရိွပါသည္။ (အျမန္) (ပထမထပ္)
ေၾကျငာတင္ခဲ့သည့္ေန႔ 08 Feb 2017
Image
 • တိုက္ခန္း
  အေရာင္း
  305.00 Lks
 • အသစ္
  A0026-1B-003
  ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ပါသည္။
 • 12.5x43 ft
  အဆင့့္ျမင့္ အိပ္ခန္း 0
  ႐ိုး႐ိုး အိပ္ခန္း 0
 • ေရခ်ိဳးခန္း 1
  အိမ္သာ 1
  North Dagon
 ေဖာ္ျပခ်က္
အခန္း(2)ခန္းတြဲ ၊ (6)ထပ္တုိက္၊ ရုိးရုိးေလွကား
အခန္း(2)ခန္းဖြဲ႔ပါ၊ တုိက္(A)ေက်ာကပ္
Agent Service
Groupbuy Service
Architect Service
Construction Service
Lawyer Service
Decoration Service
Financial Service
 ေယဘုယ် ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
 အကြာအေဝး
ဓါတ္ပံုမ်ား
 အက်ဥ္းခ်ဳပ္
Overview
အေရာင္း
305.00 Lks
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ A0026-1B-003
ညႇိႏိႈင္းမႈ ရွိပါသည္
လိပ္စာ ႏြယ္သာကီ(2)လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္း (မႏၱေလးလမ္း)
ၿမိဳ႕နယ္ / ၿမိဳ႕ North Dagon
ျပည္နယ္ / တိုင္း ရန္ကုန္
ႏိုင္ငံ ျမန္မာ
 အက်ိဳးေဆာင္
Agent
09 796688880
 မက္ေဆ့
Top