ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္ ေရႊေသာင္ယံျမဳိ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေရႊေသာင္ယံဟုိတယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္
ေၾကျငာတင္ခဲ့သည့္ေန႔ 02 May 2019
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
 • အျခား
  အေရာင္း
  15000.00 Lks
 • အသစ္
  H-0000214
  ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ပါသည္။
 • 2.22 acre
  အဆင့့္ျမင့္ အိပ္ခန္း 0
  ႐ိုး႐ိုး အိပ္ခန္း 0
 • ေရခ်ိဳးခန္း 0
  အိမ္သာ 0
  Pathein
 ေဖာ္ျပခ်က္
ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္ေရႊေသာင္ယံျမဳိ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေရႊေသာင္ယံဟုိတယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။
ေျမအက်ယ္.. ၂.၂၂ ဧက
အခန္းေပါင္း (၃၆)ခန္း
ေရာင္းေစ်း.... သိန္း(၁၅၀၀၀)ညိႇုႏႈိင္း

ေျမအက်ယ္.. ၂.၂၂ ဧကေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး၊ အခန္းေပါင္း (၃၆)ခန္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား၍ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္။
 
လူၾကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းလုပ္ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္အထူးသင့္ေတာ္ပါတယ္။
အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္ေမးျမန္းမွသာ စိတ္ခ်ရမယ္ေနာ္

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ - 09796688880 ~1

Agent Service
Groupbuy Service
Architect Service
Construction Service
Lawyer Service
Decoration Service
Financial Service
 ေယဘုယ် ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
 အကြာအေဝး
ဓါတ္ပံုမ်ား
 အက်ဥ္းခ်ဳပ္
Overview
အေရာင္း
15000.00 Lks
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ H-0000214
ညႇိႏိႈင္းမႈ ရွိပါသည္
လိပ္စာ ေရႊေသာင္ယံျမဳိ႕
ၿမိဳ႕နယ္ / ၿမိဳ႕ Pathein
ျပည္နယ္ / တိုင္း Ayeyarwady
ႏိုင္ငံ ျမန္မာ
 အက်ိဳးေဆာင္
TF
0973118996
 မက္ေဆ့
Top