သီလဝါ စက္မုွဇုန္အတြင္းေျမကြက္မ်ားေရာင္းရန္ရွိသည္
ေၾကျငာတင္ခဲ့သည့္ေန႔ 26 Aug 2019
Image
 • ေျမ
  အေရာင္း
  3700.00 Lks
 • အသစ္
  L-0000555
  ညႇိႏိႈင္းမႈ မရွိပါ။
 • 10 acre
  အဆင့့္ျမင့္ အိပ္ခန္း 0
  ႐ိုး႐ိုး အိပ္ခန္း 0
 • ေရခ်ိဳးခန္း 0
  အိမ္သာ 0
  Thanlyin
 ေဖာ္ျပခ်က္
သီလဝါ စက္မုွဇုန္အတြင္းေျမကြက္မ်ားေရာင္းရန္ရွိသည္
==========================
ေျမအက်ယ္... 10 ဧက စက္မူဂရန္ေျမ..
ေရာင္းေစ်း..(၁)ဧက..သိန္း (3700)
လိပ္စာ - သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္ ၊သီလဝါစက္မႈဇုန္အတြင္း။

Contact Us 🗒
=========
Shwe Myanmar House
Ph : 01-203466, 09-796688880, 09-796688881
Email : threefriendsgroup2000@gmail.com
Address: No.(44/A2), Maharzayya Street, Kyi Taw
Wards, Mingalar Taung Nyunt Township,Yangon.

Agent Service
Groupbuy Service
Architect Service
Construction Service
Lawyer Service
Decoration Service
Financial Service
 ေယဘုယ် ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
 အကြာအေဝး
ဓါတ္ပံုမ်ား
 အက်ဥ္းခ်ဳပ္
Overview
အေရာင္း
3700.00 Lks
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ L-0000555
ညႇိႏိႈင္းမႈ မရွိပါ
လိပ္စာ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္ ၊သီလဝါစက္မႈဇုန္အတြင္း။
ၿမိဳ႕နယ္ / ၿမိဳ႕ Thanlyin
ျပည္နယ္ / တိုင္း ရန္ကုန္
ႏိုင္ငံ ျမန္မာ
 အက်ိဳးေဆာင္
TF
0973118996
 မက္ေဆ့
Top