ေမျမိဳ႕ လံုးခ်င္းအေရာင္း
ေၾကျငာတင္ခဲ့သည့္ေန႔ 16 Sep 2019
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
 • အိမ္ (လံုးခ်င္း)
  အေရာင္း
  3500.00 Lks
 • အသစ္
  H-0000592
  ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ပါသည္။
 • - ft 100*100 ft
  အဆင့့္ျမင့္ အိပ္ခန္း 0
  ႐ိုး႐ိုး အိပ္ခန္း 6
 • ေရခ်ိဳးခန္း 1
  အိမ္သာ 1
  Pyinoolwin
 ေဖာ္ျပခ်က္
*ေျမအက်ယ္ 100*100
*1RC (အိပ္ခန္း ၆ခန္းပါ)၊ ပါေကးခင္း၊
* တန္းလ်ား ၄ခန္းတြဲပါရွိ
*ရိုးရိုးမီတာ ၁လံုး
*အ၀ီစိေရ (ေရစင္ပါသည္)
*ဂရံေျမ

Agent Service
Groupbuy Service
Architect Service
Construction Service
Lawyer Service
Decoration Service
Financial Service
 ေယဘုယ် ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
 အကြာအေဝး
ဓါတ္ပံုမ်ား
 အက်ဥ္းခ်ဳပ္
Overview
အေရာင္း
3500.00 Lks
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ H-0000592
ညႇိႏိႈင္းမႈ ရွိပါသည္
လိပ္စာ ေမျမိဳ႕၊ န၀ရတ္လမ္းမၾကီးေပၚ
ၿမိဳ႕နယ္ / ၿမိဳ႕ Pyinoolwin
ျပည္နယ္ / တိုင္း Mandalay
ႏိုင္ငံ ျမန္မာ
 အက်ိဳးေဆာင္
Golden Myanmar Company
09425308789
 မက္ေဆ့
Top