ေၾကာက္ရြ႕ံမႈကို ရိုေသေလးစားမႈအျဖစ္ ထင္ေယာင္ထင္မွားမေတြးပါႏွင့္ေရွးအခါကဗီေဂ်းနာဂါ ၿမိဳ႕နိုင္ငံေလးတြင္ အလြန္ရက္စက္ေသာ “ဗီးရပ္ဆိုင္း”ဟူူအမည္ရွိ ဘုရင္တစ္ပါးအုပ္စိုးေတာ္မူခဲ့သည္။ ဗီးရပ္ဆိုင္း၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ ၎အား တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက လြန္စြာေၾကာက္ရြ႕ံၾကကုန္သည္ ။

ေရွးအခါကဗီေဂ်းနာဂါ ၿမိဳ႕နိုင္ငံေလးတြင္ အလြန္ရက္စက္ေသာ “ဗီးရပ္ဆိုင္း”ဟူူအမည္ရွိ
ဘုရင္တစ္ပါးအုပ္စိုးေတာ္မူခဲ့သည္။ ဗီးရပ္ဆိုင္း၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ ၎အား
တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက လြန္စြာေၾကာက္ရြ႕ံၾကကုန္သည္ ။

ဘုရင္ႀကီးဗီးရပ္ဆိုင္းတြင္ ဂ်က္ဟုေခၚေသာေခြးတစ္ေကာင္ရွိၿပီး၊ ထိုေခြးေလးကိုမူ ဘုရင္ႀကီးက
တစ္ေလာကလုံးထက္ ပို၍ခ်စ္ျမတ္ နိုးေတာ္ မူေလသည္။

ၾကမၼာငင္ေသာ နံနက္ခင္းတစ္ခုတြင္ ေခြးကေလးဂ်က္ေသဆုံးသြားခဲ့ေလသည္။ ဘုရင္ဗီးရပ္ဆိုင္းသည္ေခြးကေလး၏ ေနာက္ဆုံးစ်ာပနခရီးအား ရိုးရာဓေလ့အစဥ္အလာအတိုင္း
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၊ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား အေပါင္းတို႔သည္ ေခြးကေလးစ်ာပနမီးသၿဂိဳလ္ ရာေနရာသို႔
လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။ဘုရင္ႀကီး ဗီးရပ္ဆိုင္းမွာမ်ားစြာ ၀မ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ တိုင္းသူျပည္သား
မ်ားသည္ ၎အေပၚ လြန္စြာခ်စ္ျမတ္နိုးသည္၊ ကမၻာေပၚတြင္၎သာလၽွင္ အထင္ရွားဆုံး ဘုရင္
တစ္ပါးျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္သြားခဲ့ေလသည္ ။ ေခြးကေလး ေသဆုံးၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္
ဘုရင္ႀကီး ဗီးရပ္ဆိုင္းလည္း နတ္ရြာစံသြား ခဲ့ေလသည္ ။

သို႔ေသာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ စ်ာပနအခမ္္းအနားသို႔ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွ မတက္ေရာက္ခဲ့ေပ ။
ရိုေသေလးစားျခင္းဟူသည္ ရိုေသထိုက္ေအာင္ေနမွ ရသည့္ အရာ မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ဤပုံျပင္ေလးက
သတင္းစကား ပါးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

မိမိကို ရိုေသေလးစားလာေစရန္ အျခားသူမ်ားကို အတင္းၾကပ္ ဖိအားေပး၍မရေပ။ ေၾကာက္ရြံ့မႈႏွင့္
ေလးစားမႈ တို႔ ၾကား၌ မ်ဥ္းငယ္ေလးတစ္ခုသာျခားေသာေၾကာင့္ မိမိအား တစ္ပါးသူတို႔က
ေၾကာက္ရြံ့ၾကသည္ကို မိမိအားေလးစားၾကသည္ဟု ထင္မွတ္မွားမိၾကေပသည္။ ေလးစား
ခံထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ မိမိတို႔၏ စရိုက္သြင္ျပင္ကိုေကာင္းမြန္မွန္ကန္မႈရွိရန္ျပဳျပင္သင့္ေၾကာင္း
လူသားအားလုံးသိနားလည္သင့္ေပသည္ ။
Credit;Myanmar Time

Related News


အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ လႈပ္ရွားလာႏုိင္သည့္ အိမ္ ၿခံ ေျမ ေစ်းကြက္

ေၾကျငာတင္ခဲ့သည့္ေန႔ 2019-08-26

''လာဗ်ာ ဦးသက္ႏုိင္''

 

စာေရးသူ၏ ႐ုံးခန္းတံခါးဝေရွ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဦးသက္ႏုိင္ကို စာေရးသူက လွမ္း၍ ခရီးဦးႀကိဳျပဳ လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

''ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္႐ုံးကိုလာရ...
ဆက္ၾကည့္ရန္

ပါမစ္ (Permit) ျဖင့္ခ်ထားေပးေသာ ေျမကြက္ကို ဝယ္ရာတြင္သတိျပဳသင့္ေသာကိစၥရပ္မ်ား

ေၾကျငာတင္ခဲ့သည့္ေန႔ 2019-08-26

၁။ ျမိဳ႕သစ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာက ကနဦးအေနျဖင့္ ပါမစ္ျဖင့္ ေျမကြက္ခ်ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေျမဂရန္ကို ေနာင္မွ ဆက္လက္ထုတ္္ေပးျခင္း ျပဳပါသည္။ ေျမကြက္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ပါမစ္ ရရိွသူတို႔...
ဆက္ၾကည့္ရန္

အိမ္ဂရန္ကုိ အေပါင္ထားကာေငြေခ်းယူထားၿပီး ျပန္မဆပ္ႏုိင္ပါက အိမ္ကုိသိမ္းဆည္းႏုိင္ပါသလား

ေၾကျငာတင္ခဲ့သည့္ေန႔ 2019-08-26


အိမ္ဂရန္ကုိ အေပါင္ထားတယ္ဆုိတာ ရပ္ကြက္ထဲမွာ ထားတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ဘဏ္မွာ အေပါင္ထားတာလား ။ ရပ္ကြက္ထဲမွာ အေပါင္ထားရင္ အဲ႔ဒီလူသည္ အေပါင္ ခံခြင္႔ ၊ ပုိင္ခြင္႔ ရွိရဲ႕လား ဆုိတဲ႔အပု...
ဆက္ၾကည့္ရန္

က်ဴးေက်ာ္မ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္း ၃ဝ ေအာက္ အိမ္ရာစီမံကိန္း စေတာ့မည္

ေၾကျငာတင္ခဲ့သည့္ေန႔ 2019-08-26


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္မည့္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားက...
ဆက္ၾကည့္ရန္

ဝါတြင္းကာလ နိုင္ငံျခားသား အိမ္ၿခံေျမအငွား ပိုအားထားေနရ

ေၾကျငာတင္ခဲ့သည့္ေန႔ 2019-08-26


လက္ရွိ ျပည္တြင္းအိမ္ၿခံေျမအငွားေစ်းကြက္သည္ မိုးတြင္းကာလအတြင္း၌ နိုင္ငံျခားသားမ်ားကိုသာ အားထားေနရေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

''မိုးရာသီဆိုရင္ နိုင္ငံျခ...
ဆက္ၾကည့္ရန္

Top