အိမ္ဂရန္ကုိ အေပါင္ထားကာေငြေခ်းယူထားၿပီး ျပန္မဆပ္ႏုိင္ပါက အိမ္ကုိသိမ္းဆည္းႏုိင္ပါသလား


အိမ္ဂရန္ကုိ အေပါင္ထားတယ္ဆုိတာ ရပ္ကြက္ထဲမွာ ထားတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ဘဏ္မွာ အေပါင္ထားတာလား ။ ရပ္ကြက္ထဲမွာ အေပါင္ထားရင္ အဲ႔ဒီလူသည္ အေပါင္ ခံခြင္႔ ၊ ပုိင္ခြင္႔ ရွိရဲ႕လား ဆုိတဲ႔အပုိင္းေလးေတြ စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ အေပါင္ထားၿပီး ေငြေခ်းတဲ႔အခါမွာ အတုိးမပါဘဲနဲ႔ ျပန္ဆပ္ခုိင္းတဲ႔ အခါမ်ဳိး က်ရင္လည္း သူ႕ကုိ တရားမေၾကာင္း အရ တရားစြဲဆုိၿပီး ေျမကုိ လက္ေရာက္ရလုိ႔မႈေတြနဲ႔ စြဲသြားရင္ အိမ္ပါသြား ႏုိင္ပါတယ္။ ဘဏ္ဆုိရင္ေတာ႔ ဘဏ္ရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ အိမ္ကုိ သိမ္းပုိင္ခြင္႔ရွိပါတယ္။ ဘဏ္က ထိန္းသိမ္းထားမွာမဟုတ္ဘဲ ဒီအိမ္ကုိ ခ်ိတ္ပိတ္ သိမ္းဆည္း ၿပီးေတာ႔ ေလလံပစ္ၿပီး ဘဏ္က ေငြျပန္ရေအာင္ ယူမွာပါ။

ပုဂၢလိက အေနနဲ႔ကေတာ႔ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔မ်ား ဥပေဒအရေတာ႔ သူသည္ ေငြေခ်းပုိင္ခြင္႔ရွိရင္လည္း တရားမ ဥပေဒမ်ားအရ ဒီေျမနဲ႔ အိမ္ကုိ လက္ေရာက္ယူမႈ တရားမေၾကာင္းစြဲ ၿပီးလုပ္ပါလိမ္႔မယ္။

ရပ္ကြက္ ထဲမွာ ကိုယ့္ အခ်င္းခ်င္း အေပါင္ထားတဲ႔ ကိစၥကေတာ႔ နဂုိတည္းက ဥပေဒက ခြင္႔မျပဳထားတဲ႔ကိစၥကုိ လုပ္ထားတာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ေပါင္သူေကာ အေပါင္ခံသူေကာ ႏွစ္ေယာက္စလုံးက ဥပေဒကုိ က်ဳးလြန္ေနၾကတာ ျဖစ္လို႔ ဒီကိစၥအေပၚမွာ ေဝဖန္ခ်က္ မေပးလုိပါဘူး ။

နည္းနည္းေလးျဖည္႔ေျပာခ်င္တာက ဂရန္ကုိ ေပါင္ထားတယ္ဆုိရင္ ဂရန္မွာ ပါတဲ႔စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ကုိ ဖတ္ၾကည္႔ပါ ။ ဂရန္ထုတ္ေပးတဲ႔ ေကာလိေတာ္ အရာရွိရဲ႕ ခြင္႔ျပဳခ်က္ မရရွိ ဘဲ ဘာေတြမလုပ္ရဘူးဆုိတဲ႔ တားျမစ္ခ်က္ေတြ ပါ ပါတယ္။ အဲဒီတားျမစ္ခ်က္ကုိ လုပ္လုိက္တာနဲ႔ ေကာလိေတာ္ အရာရွိက အဲဒီသူ႔ ဂရန္ကုိ ဖ်တ္သိမ္းၿပီး ေျမေပၚက ႏွင္ပုိင္ခြင္႔လည္း ရွိပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ဂရန္ရတဲ႔ သူေတြအေနနဲ႔ သိထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။

Credit: Original Writer

Top