အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ လႈပ္ရွားလာႏုိင္သည့္ အိမ္ ၿခံ ေျမ ေစ်းကြက္

''လာဗ်ာ ဦးသက္ႏုိင္''

 

စာေရးသူ၏ ႐ုံးခန္းတံခါးဝေရွ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဦးသက္ႏုိင္ကို စာေရးသူက လွမ္း၍ ခရီးဦးႀကိဳျပဳ လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

''ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္႐ုံးကိုလာရင္းနဲ႔ တစ္ဆက္တည္း ဆရာ့ဆီ သတိရလုိ႔ ဝင္လာလုိက္တာ''

 

''မုိးတြင္းကာလဆုိေတာ့ ဦးသက္ႏုိင္တုိ႔လုိ အိမ္ ၿခံ ေျမ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းေတြ အေရာင္းအဝယ္ပါးေန မွာေပါ့''

 

''ထူးထူးျခားျခားေတာ့ အေျပာင္းအလဲမရွိပါဘူး။ ပုံမွန္ေလးပါပဲ''

 

''မၾကာမီရက္ပုိင္းကထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းထြက္လာ ေတာ့ စီးပြားေရးေလာကမွာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္လာၾကတယ္လုိ႔ၾကားတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဦးသက္ႏုိင္တုိ႔လုိ အိမ္ ၿခံ ေျမ အေရာင္းအဝယ္ ကိစၥေတြမွာ အခြန္ႏႈန္းေတြ ေျပာင္းလဲသြားတယ္လုိ႔ သိရတယ္''

 

''ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ၊ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းမွာေဖာ္ျပခ်က္အတုိင္း အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးရင္ေတာ့ အိမ္ ေျမ ဝယ္သူေတြအေနနဲ႔ ဝယ္ခြန္ေဆာင္ဖုိ႔ အေျခအေနေတြရွိလာႏုိင္ပါတယ္''

 

''အခြန္ႏႈန္းေတြ ျမင့္ေနေတာ့ အမွန္တကယ္ေနထုိင္ဖုိ႔ စုေဆာင္းဝယ္သူအေနနဲ႔ ဝန္ထုတ္ဝန္ပုိးတစ္ခု ျဖစ္လာ ၾကတယ္''

 

''ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမကြက္အမည္ေပါက္ မေျပာင္းၾကေတာ့ဘဲ ကုိယ္စားလွယ္စာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾက တာမ်ားတယ္''

 

''ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာနဲ႔ အေရာင္းအဝယ္လုပ္တာကေတာ့ ေျမအမည္ေပါက္ သက္ရွိထင္ရွားရွိမွ အဆင္ေျပမွာ မဟုတ္ဘူးလား''

 

''ဟုတ္တယ္ ဆရာ။ တခ်ဳိ႕က ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာရသူထံက ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာထပ္ဆင့္ယူတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္''

 

''တခ်ဳိ႕လည္း ၾကားဖူးနားဝနဲ႔ လုပ္ေနၾကတာဆုိေတာ့ ဥပေဒသေဘာကုိ နားမလည္ၾကဘူး။ မိမိက ထပ္ဆင့္ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ေပးကမ္းမွ အခက္အခဲရွိတာေတြ ျဖစ္လာရေတာ့တယ္''

 

''အဆင့္ဆင့္ဝယ္ထားၾကၿပီး အမည္မေျပာင္းေတာ့ အိမ္ေျမေတြမွာ အခက္အခဲရွိလာၾကတယ္။ မူရင္း အမည္ ေပါက္ကုိ ေနာက္မွထပ္ရွာရတာေတြ၊ အမည္ေပါက္ကြယ္လြန္သြားလုိ႔ အမည္ေပါက္သူရဲ႕ အေမြဆက္ခံသား သမီးေတြကုိ ရွာေဖြရတာနဲ႔ လုပ္ငန္းမတြင္က်ယ္တာေတြရွိ လာတတ္တယ္''

 

''ဒါေၾကာင့္မုိ႔လည္း တရား႐ုံးေတြမွာ အိမ္ေျမမွတ္ပုံတင္အေရာင္းအဝယ္ခ်ဳပ္ဆုိေပးေစလုိမႈဆုိတဲ့ အမႈေတြ မ်ားလာတာေပါ့''

 

''မွန္ပါတယ္ ဆရာ။ အခ်ဳိ႕လည္း အမည္ေပါက္သူရွာေတြ႔ၿပီး အမည္ ေပါက္သူက စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္ ျပဳလုပ္ေပးဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ ယူထားဖုိ႔အတြက္ ထုိက္တန္တဲ့ အဖုိးစားနားကန္ေတာ့ရတာ ေတြရွိလာတယ္''

 

''ေကာင္းတာေတာ့ဗ်ာ အိမ္ၿခံ ေျမ ဝယ္လုိက္ရင္ အခြန္ေဆာင္ၿပီး အမည္ေျပာင္းလုိက္တာကေတာ့ အေကာင္း ဆုံးပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဝင္ေငြရ လမ္းမေဖာ္ျပႏုိင္ရင္ အိမ္ေျမတန္ဖုိး က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ပါက ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ထမ္းေဆာင္ေနၾကရတဲ့အတြက္ အခက္အခဲရွိေနၾကတာဆိုေတာ့ အလြယ္တကူအခြန္ေရွာင္တာ မ်ဳိးျဖစ္လာၾက တာေပါ့''

 

''ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနနဲ႔ကလည္း တရားမဝင္ေငြ (ေငြမည္း) ကိစၥေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လုိတာနဲ႔ အခြန္ႏႈန္း ျမႇင့္ထားတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္''

 

''ဟုတ္တယ္ ဦးသက္ႏုိင္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကတာလည္း အိမ္ၿခံေျမ ကား၊ ေရႊ၊ ေစ်းကြက္ေတြပဲရွိေတာ့ အိမ္ၿခံ ေျမမွာ ပိုၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျဖစ္ေနတာ မဟုတ္လား''

 

''ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အခြန္ႏႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အိမ္ ၿခံ ေျမ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာႏုိင္ပါတယ္''

 

''မွန္ပါတယ္။ ဒါလည္း ႀကိဳဆုိရမယ့္ ကိစၥပါ။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အမွတ္မမွားဘူးဆုိရင္ ယခင္ႏွစ္ ကလည္း အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ အေျခပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ဝယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ လုပ္ငန္းအသစ္တည္ေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိစၥေတြရဲ႕ အခြန္အေကာက္ ႏႈန္းထားေလွ်ာ့ခ်ျပ႒ာန္းဖုိ႔ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ယခင္ႏႈန္းထားအတုိင္း ျပန္လည္အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ခဲ့တယ္လုိ႔ မွတ္သားထားမိတယ္''

 

''ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ယခု ဥပေဒၾကမ္းပါ ႏႈန္းထားမ်ားအတုိင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးဖုိ႔ ျပည္သူက တုိက္တြန္းဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္''

 

''အခြန္ဦးစီးဌာနက အိမ္ေျမတန္ဖိုး သတ္မွတ္စံႏႈန္းေတြကုိေတာ့ ယခင္ႏွစ္ေတြထက္ေလွ်ာ့ၿပီး ကာလေပါက္ေစ်း သတ္မွတ္ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရတယ္''

 

''ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အခု အခြန္အေကာက္ဥပေဒမွာလည္း အိမ္ ေျမ ဝယ္ခြန္ကို ေလ်ာ့ေပါ့ သတ္မွတ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနၾကတာေပါ့''

 

''ဥပေဒၾကမ္းပါ ႏႈန္းထားမ်ားအရဆုိရင္ေတာ့ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္တယ္လုိ႔ ေတြရတယ္။ ယခင္ ႏႈန္းထားမွာက ဝင္ေငြက်ပ္ ၁ မွ က်ပ္သိန္း ၃ဝဝ အထိကို ၁၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္း။ က်ပ္သိန္း ၃ဝ၁ မွ က်ပ္ သိန္း ၁ဝဝဝ အထိကို ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း။ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္တစ္က်ပ္ မွ အထက္ကို ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ဝင္ေငြေပၚမွ ေကာက္ခံ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းအရ က်ပ္ေငြ ၁ က်ပ္မွ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အထိကို ဝင္ေငြခြန္၏ ၃ ရာ ခုိင္ႏႈန္းသာ ထမ္းေဆာင္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏႈန္းထားမွာ အလြန္ကြာျခားသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္''

 

''ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ၾကတာကလည္း က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ဝန္းက်င္ေတြက မ်ားတယ္ ဆရာ''

 

''ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အမွန္တကယ္ ဝယ္သူေတြအတြက္ ပိုအဆင္ေျပသြားတာေပါ့။ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ တစ္က်ပ္ ကေန က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္အထိကို ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ထမ္းေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး က်ပ္သိန္းသုံး ေထာင္တစ္က်ပ္မွ က်ပ္သိန္း သုံးေသာင္းအထိကို ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ က်ပ္သိန္းသုံးေသာင္တစ္က်ပ္မွ အထက္ကုိ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းလ႔ို ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္''

 

''ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာ။ က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္အထက္တန္ဖုိးရွိတဲ့ အိမ္ေျမဆုိရင္ ယခင္က ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ေပး ေဆာင္ရမွာကုိ ယခုေဖာ္ျပခ်က္အရ က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္တန္ဖုိးအထိ ဝင္ေငြရဲ႕ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ထမ္းေဆာင္ရ မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီး ေလ်ာ့ေပါ့သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္''

 

''ဟုတ္တယ္ ဦးသက္ႏုိင္။ အိမ္ေျမ အေရာင္းအဝယ္ေတြ ျပန္လည္ လႈပ္ရွားလာႏုိင္တာေပါ့''

 

''အားလုံးကလည္း အဲဒီလုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္''

 

''ေနာက္တစ္ခုက အေျခပစၥည္းျဖစ္တဲ့ အိမ္ ၿခံ ေျမကုိ ေရာင္းခ်လႊဲေျပာင္း၍ အျမတ္အစြန္းရခဲ့ရင္ ယင္းအျမတ္ အစြန္းေပၚမွာ ေရာင္းခြန္အျဖစ္ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းထမ္းေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္''

 

''အျမတ္အစြန္းဆုိေတာ့ ေရာင္းခ်လုိ႔ အျမတ္အစြန္းေငြတန္ဖုိးေပၚမွာ ခ်မွတ္ေကာက္ခံတာ မဟုတ္လား ဆရာ''

 

''မွန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရာင္းခြန္ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေဆာင္ၿပီးတဲ့အခါ ေရာင္းဖုိးေငြဟာ ေငြျဖဴျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ပစၥည္းထပ္မံဝယ္ယူရာမွာ ေရာင္းဖုိးေငြထက္ ေလ်ာ့သည့္ အိမ္ေျမကုိ ဝယ္ခဲ့ရင္ ဝယ္ခြန္ထပ္မံထမ္းေဆာင္ရန္ မလုိအပ္ေတာ့ပါ''

 

''တကယ္လုိ႔ မိမိပစၥည္းေရာင္းရေငြထက္ပိုျမင့္တဲ့ အိမ္ ေျမကိုဝယ္ရင္ ဘယ္လုိျဖစ္မလဲ ဆရာ''

 

ေရာင္းဖုိးေငြထက္ပုိတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏအေပၚသာ အခြန္ႏႈန္းအလုိက္ ေကာက္ခံမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မ်ားစြာသက္ သာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရာင္းခြန္ ဝယ္ခြန္ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးထမ္းေဆာင္မႈေတြျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တာမုိ႔ အခြန္ အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းအတုိင္းအတည္ျပဳႏုိင္ပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းမိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးလုိက္ပါသည္။

 

Credit: ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)

Top