ႏြယ္သာဂီအိမ္ရာတြင္ရိွေသာ အခန္းမ်ား ေရာင္းရန္ရိွပါသည္။ (အျမန္) (ပထမထပ္)
 • တိုက္ခန္း
  12.5x43 ft
  0 အိပ္ခန္း
  1 ေရခ်ိဳးခန္း
 • အေရာင္း
  $305.00
  အေျခအေန: အသစ္
  Year Built: 0
 Tags
 ေဖာ္ျပခ်က္
အခန္း(2)ခန္းတြဲ ၊ (6)ထပ္တုိက္၊ ရုိးရုိးေလွကား
အခန္း(2)ခန္းဖြဲ႔ပါ၊ တုိက္(A)ေက်ာကပ္
 ေယဘုယ် ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
 • Air Conditioning
 • Car Parking
 • CCTV
 • Firefighting
 • Generator
 • Lift
 • Meter, Power Meter
 • Pool
 • Refrigerator
 • Security
 • Transformer
 • Washing Machine
 • Water Heater
 • Wi-fi
Location Map
ဓါတ္ပံုမ်ား
Featured Video
 အက်ဥ္းခ်ဳပ္
Overview
အေရာင္း
$305.00
လိပ္စာ: ႏြယ္သာကီ(2)လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္း (မႏၱေလးလမ္း)
ၿမိဳ႕နယ္ / ၿမိဳ႕: North Dagon
ျပည္နယ္ / တိုင္း: Yangon
ႏိုင္ငံ: Myanmar
Zip Code: 0
 အက်ိဳးေဆာင္
 မက္ေဆ့