ဂရမ္အမည္ေပါက္ၿခံေရာင္းမည္
 • ေျမ
  0 အိပ္ခန္း
  0 ေရခ်ိဳးခန္း
 • အေရာင္း
  $375.00
  အေျခအေန: အသစ္
  Year Built: 0
 Tags
 ေဖာ္ျပခ်က္

ဂရမ္အမည္ေပါက္ၿခံေရာင္းမည္

==================
ေပအက်ယ္-20' x 60'
ေဈးႏႈန္း-375သိန္းအေလွ်ာ့တင္းရိွ။

လိပ္စာ - ေျမာက္ဒဂံု-40ရပ္ကြက္။

Contact Us 🗒
=========
Ph : 01-203466, 09-796688880, 09-796688881
Email : threefriendsgroup2000@gmail.com
Address : No.(44/A2), Maharzayya Street, Kyi Taw Wards,
Mingalar Taung Nyunt Township,Yangon.


 ေယဘုယ် ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
 • Air Conditioning
 • Car Parking
 • CCTV
 • Firefighting
 • Generator
 • Lift
 • Meter, Power Meter
 • Pool
 • Refrigerator
 • Security
 • Transformer
 • Washing Machine
 • Water Heater
 • Wi-fi
Location Map
ဓါတ္ပံုမ်ား
 အက်ဥ္းခ်ဳပ္
Overview
အေရာင္း
$375.00
လိပ္စာ: ေျမာက္ဒဂံု-40ရပ္ကြက္။
ၿမိဳ႕နယ္ / ၿမိဳ႕: North Dagon
ျပည္နယ္ / တိုင္း: Yangon
ႏိုင္ငံ: Myanmar
Zip Code: 0
 အက်ိဳးေဆာင္
 မက္ေဆ့